Interior

Interieuradvies, ontwerp, styling & realisatie

Je thuis voelen, prettig voelen in je huis of op je werkplek is minstens net zo belangrijk en is voor veel mensen een vanzelfsprekendheid of een ondergeschoven kind. Veel mensen zijn zichzelf er niet eens van bewust of ze zich überhaupt prettig voelen in hun huis of op hun werk en wat voor impact een huis/ thuis gevoel kan hebben.

 

Er zijn plaatsen waar we ons prettig voelen en plaatsen waar we meer tot rust komen. Iedere omgeving zorgt voor een beleving die prikkelt waardoor we actief of passief in beweging worden gebracht. Hieruit blijkt dat onze omgeving een grote invloed heeft op het zijn of functioneren van ons als mens.

 

Veel mensen denken dat veel geld kost om een interieuradviseur te raadplegen, tegendeel is waar. Mensen kopen vaak impulsief, zonder er goed over na te denken of op de gok meubels of item, zonder het past in het geheel van het totale interieur. Geldt voor meubels, decoratie, verlichting, raambekleding. Eenmaal thuis blijken de meeste artikelen te klein of passen ze qua stijl niet bij de rest van het interieur. Een kleine verandering in deze kan al veel verschil maken.

 

Het indelen, inrichten & aankleden van een interieur vergt vaak creativiteit en een frisse kijk op de ruimtes. Met de juiste toepassing van kleuren, materialen, accessoires en verlichting, geven wij je interieur weer een (hele) nieuw impuls. Ideeën genoeg! Voor jou als klant creëren wij graag een tijdloze stijl waarin de ziel van jou als bewoner- en woning samenkomen.

 

Wij starten altijd met een vrijblijvend intakegesprek zodat we het eindelijke interieur het best tot zijn recht kunnen laten komen. Let us inspire you!

Interior

Interiordesign, styling & realization

Feeling at home, feeling at ease in your home or at work is equally important. Too many people take feeling comfortable in the different places for granted. Most of us are not even aware whether we feel comfortable in our home or at work. They are not conscious of the impact a house or a home has on our feelings.

 

There are places where we feel good and there are places where we find peace. Every environment creates an experience that stimulates us to be active or to stay passive. Every space moves us to do something. Our surroundings have a great influence on how we function as people.

 

A lot of people think that it takes a lot of money to consult an interior decorator. The opposite is true. People buy a lot of items on an impulse. Without thinking it through. They don’t think about their interior as a whole and how the new item will fit into the surrounding space. This goes for furniture, decorations, lighting and window coverings. Once at home most of the products are too small or the style doesn’t match the rest of the interior. A small change can make a big difference.

 

The decoration, designing and rearranging of an interior takes creativity and a fresh perspective on the rooms. With the right application of colors, materials, accessories and lightning, we give your interior a whole new impulse. We have more than enough ideas to make it your style. For you, as a client, we like to create a timeless style that combines the soul of the inhabitants and the house. To make it a true home, your home.

 

We always start with a non-committal intake interview. We want to make the final interior speak for itself. We want to make the best plan for you. Let us inspire you!

Shop